Testování kvality nafty

Nová služba našeho servisu  -  monitor kvality nafty na FQM-20

Společnost HARTRIDGE přichází s nabídkou přístroje FQM-20, který je schopen velmi rychle schopen zkontrolovat kvalitu nafty.

  • FQM je bateriový přenosný přístroj.
  • FQM zkontroluje kvalitu nafty během 2 minut.
  • FQM používá k detekci nečistot v naftě laserový detekční systém.
  • FQM využívá k porovnávání jako standard mezinárodní normu ISO4406:1999
  • FQM může zkontrolovat naftu v nádrži auta i v jakémkoli dalším zdroji (sud, benzínové čerpací stanice)
  • FQM provádí tisk ve formě trojčíslí, grafu nebo tabulky
  • FQM má paměť na uložení 200 výsledků a kdykoli se těmto výsledkům můžeme vracet

 hart.jpg    

ISO4406:1999 stanoví povolený obsah nečistot v naftě následujícím způsobem: 18:16:13

Toto trojčíslí nám říká vše o množství a velikosti částic nečistot. Číslice např. 19 znamená 2x vyšší obsah nečistot 2 až 4 mikronových než je povoleno (v porovnání s limitem 18). Naopak číslo 17 by znamenalo 2 x nižší obsah těchto nečistot.

 

Cena provedeného testu je 300,- bez DPH. Bližší informace v našem servisu.