Služby

  • Hloubení základů, kanalizací, vodovodů a elektro přípojek, inženýrských sítí
  • Úpravy terénů i těžko dostupných terénů
  • Zakládání staveb a realizace základových desek
  • Opravy a budování štěrkových komunikací (příjezdové, polní a lesní cesty)
  • Zakládání chodníků, podklady pro zámkovou dlažbu
  • Hloubení pro zakládání bazénů s minimálním poškození okolí
  • Výstavba a čištění meliorace stok, kanálů, jímek
  • Demoliční práce i v těžko dostupných místech
  • Likvidace stavební suti, přistavení kontejneru
  • Zajištění dopravy stavebního materiálu